מיסוי מקרקעין

חוות דעת לבית משפט

המשרד נמנה על מאגר שמאי בית המשפט לצורך ביצוע חוות דעת הנוגעות לפירוק שיתוף (חלוקה בין יורשים, חלוקת רכוש בעת גירושין), פשיטת רגל, כינוס נכסים, קביעת דמי שימוש והערכות שווי כלליות, לרבות בהליכי גישור ובוררות.

שמאים

הערכות שווי

משרדנו מבצע באופן שוטף הערכות שווי לצרכים פנימיים עבור גורמים פרטיים, משרדי עורכי דין וגופים ציבוריים. במסגרת פעילותו של המשרד ובמהלך השנים, נצבר במשרדנו מאגר נתונים רחב ביותר המתעדכן באופן שוטף. מאגר זה משמש מסד נתונים מקצועי ומהימן להערכות שווי, נתון בעל חשיבות עליונה בשוק המקרקעין הדינאמי, המוצף במידע רב אך לא בהכרח מבוסס ואמין

 .

מיסוי מקרקעין

מיסוי מקרקעין

טיפול בנושאי מיסוי, בין היתר לנושא סעיף 49 ז' לחוק מיסוי מקרקעין ובחינת ערכי כפל שווי, סוגיות מיסוי מע"מ בעת מכירת משק חקלאי, בחינת עלויות הקמה היסטוריות לצורך הכרה בהוצאות עבר, כולל השתתפות בדיונים ברשויות המס.

שמאים

תכנון ובניה

המחלקה מתמחה בהיבטים שמאיים הנוגעים לחוק התכנון והבניה,  בין היתר היטלי השבחה, ירידת ערך, טבלאות איחוד וחלוקה, הפקעות.

במגזר המוניציפלי המחלקה מספקת שירותי שמאות לגופים הבאים: הועדה לתכנון ובניה "חיפה", הועדה לתכנון ובניה "חדרה". כמו כן, המחלקה פועלת במגזר הפרטי/עסקי בסוגיות אלו במסגרת השגות וייצוג מול הועדות השונות.

שמאי דירות

גישור ובוררות מקרקעין

 המשרד מבצע הערכות במסגרת הליכי גישור ובוררות במקרקעין כחלק מהליך פתרון סכסוכים מחוץ לכתלי בית המשפט.

שמאי דירות

אשראי עסקי-תקן 19

המחלקה מתמחה בשומות הנערכות לצורך בטוחה למגזר העסקי לנכסים מסחריים כגון משרדים, חנויות ומבני תעשיה. המשרד מקובל על מחלקות המסחריות בבנקים הבאים:
בנק לאומי לישראל בע"מ,
בנק הפועלים בע"מ,
בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ,
בנק דיסקונט לישראל בע"מ,
קבוצת הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ

שמאי דירות

הערכות אשראי למגורים

מבצעים שומות למחלקות המגורים בבנקים הבאים:
בנק הפועלים בע"מ – אגף משכן, בנק מזרחי-טפחות, בנק לאומי למשכנתאות, בנק דיסקונט למשכנתאות,
בנק אגוד, קבוצת הבנק הבינלאומי הראשון (בנק אוצר החייל, בנק פאג"י ובנק מסד).
במסגרת הליך זה ובכפוף להנחיית הבנק המפנה, על הלווה להעביר מספר מסמכים נדרשים לצורך עריכת שומה, כגון מסמכי זכויות (נסח רישום / אישור זכויות), מסמכי רישוי (תוכניות היתר בניה), מסמכי זיהוי (תשריט בית משותף / תשריט חברה משכנת), מסמך הפניית בנק. רשימה זו אינה סגורה ויתכנו מסמכים נוספים נדרשים במקרים מסויימים.

שמאים

תמ"א 38

המשרד מתמחה בבחינת כדאיות כלכלית לפרויקטים מסוג תמ"א 38/פינוי בינוי, הן מנקודת ראות היזם והן מנקודת ראות הדייר, בחינת פרוגרמות ועסקאות קומבינציה. כמו כן, משמשים כיועצי האגודה לתרבות הדיור לנושא חלוקה ראויה בהוצאות בין דיירים.